بارگذاری...
محصولات کافه
استیک استیک

650 تومان

میکس گریل میکس گریل

750 تومان

مالیبو مالیبو

230 تومان

پومودورو پومودورو

290 تومان

لازانیا لازانیا

290 تومان

سرف سیتی سرف سیتی

290 تومان

0 هاوانا هاوانا

295 تومان

گمبری گمبری

310 تومان

کالیفرنیا کالیفرنیا

310 تومان

بروسکتا بروسکتا

95 تومان

سوپ روز سوپ روز

110 تومان

آتن (کوچک) آتن (کوچک)

210 تومان

آتن (بزرگ) آتن (بزرگ)

285 تومان

44 آب معدنی آب معدنی

10 تومان

41 نوشابه کوکا نوشابه کوکا

25 تومان

1122 دلستر ساده دلستر ساده

28 تومان

1122 دلستر لیمویی دلستر لیمویی

28 تومان

560 آب پرتقال آب پرتقال

70 تومان

110 موهیتو موهیتو

65 تومان

88 اسپرسو اسپرسو

55 تومان

166 دوپیو دوپیو

65 تومان

91 لاته لاته

80 تومان

2017 امریکانو امریکانو

60 تومان

2230 موکاچینو موکاچینو

85 تومان

77 کاپوچینو کاپوچینو

75 تومان

2226 بهار نارنج بهار نارنج

70 تومان

2226 به لیمو به لیمو

70 تومان

2226 چای ترش چای ترش

70 تومان

2226 چای سبز چای سبز

70 تومان

زنجبیل زنجبیل

70 تومان

2226 بابونه بابونه

70 تومان

2226 گل گاوزبون گل گاوزبون

70 تومان

2226 آویشن آویشن

70 تومان

2226 چای کوهی چای کوهی

70 تومان

2224 چای دونفره چای دونفره

100 تومان

2226 سماق سماق

70 تومان

2226 اسطوخدوس اسطوخدوس

70 تومان

2246 کیک روز کیک روز

88 تومان

52 چیزکیک چیزکیک

98 تومان

122 اب هندوانه اب هندوانه

85 تومان

910 آیس لته آیس لته

80 تومان

30302 آیس موکا آیس موکا

90 تومان

540011 چای زنجبیل چای زنجبیل

85 تومان

Hot Chocholate Hot Chocholate

85 تومان

ُSpecial Latte ُSpecial Latte

125 تومان